METAVIR Skóre: Co znamenají čísla

Použijte skóre METAVIR k pochopení jaterní biopsie

Někdy se zdá, že jsme obklopeni všemi druhy skóre. Například pokud kupujete auto nebo dům, budete velmi dobře obeznámeni s vaším kreditní skóre. Na střední škole nebo vysoké škole jste často posuzováni jiným typem skóre, kterým je vaše GPA. Podobně, pokud máte chronickou hepatitidu C , můžete mít také skóre: skóre METAVIR, které hodnotí zdraví vaší játry.

Co je skóre METAVIR?

Metavir skóre, jednoduše řečeno, je test na stanovení úrovně fibrózy jater.

Jaterní fibróza, která může vést k cirhóze jater , je charakteristickým znakem chronického onemocnění jater. Lékaři budou proto chtít zhodnotit přítomnost a stadium fibrózy u každého pacienta s chronickým onemocněním jater, včetně hepatitidy C. Krevní testy jsou omezeny schopností hodnotit jaterní fibrózu a biopsie jater je nejlepším způsobem, jak získat přehled o zdraví jater.

METAVIR skóre poskytuje model pro interpretaci jaterní biopsie. Když se tato biopsie provede, lékaři potřebují spolehlivý způsob, jak kvantifikovat to, co je vidět pod mikroskopem. Tento bodovací systém přiřazuje dvě standardizovaná čísla:

Co znamená mé skóre METAVIR?

Metavir skóre stupně stupně fibrózy na 5-bodové stupnici od 0 do 4.

Aktivita, která je velikostí zánětu (konkrétně intenzita nekro-zánětlivých lézí), je rozdělena na čtyřbodovou stupnici od A0 do A3.

Skóre fibrózy:
F0 = žádná fibróza
F1 = portální fibróza bez septa
F2 = portální fibróza s několika septami
F3 = početné septa bez cirhózy
F4 = cirhóza

Skóre aktivity:
A0 = žádná aktivita
A1 = mírná aktivita
A2 = střední aktivita
A3 = těžká aktivita

Proč je skóre METAVIR užitečné?

Vaše skóre METAVIR je jedním z mnoha "nástrojů", které může lékař použít k tomu, aby vám pomohl určit vaši léčbu a sledovat váš pokrok. Někdy skóre dvou nebo více naznačuje, že léčba by měla začít. Toto není vždy v tomto případě, protože individualizovaná léčba může být také doporučena pro osoby s nižšími skóre.

Stejně jako většina hodnocení má systém METAVIR své silné a slabé stránky. K dispozici jsou i další scoringové systémy, jako je skóre Knodell (nazývané také index histologické aktivity nebo HAI). Nicméně skóre METAVIR je jednoduché a je populární v mnoha klinikách.

Jiné metody hodnocení fibrózy, které nevyžadují jaterní biopsii, jsou hodnoceny ve studiích, ale v současné době poskytuje biopsii jater nejlepší míru přítomnosti fibrózy.

Omezení skóre Metavira

Zatímco skóre Metavira může být užitečným opatřením k určení, zda a kdy by léčba hepatitidy C měla být zahájena, má také omezení. Různí lidé se stejným skóre přípravku Metavir mohou být velmi odlišní, jak bylo uvedeno výše, a léčba musí být individualizována spíše než spoléhat se na samotné skóre, aby si zvolila léčbu.

Skóre Metavira je také omezeno kvalitou jaterní biopsie. Malé vzorky biopsie nemusí lékaři adekvátně stanovit skóre reprezentativní pro celý. Může také existovat významná heterogenita nebo variabilita zánětu a fibrózy v různých oblastech jater, přičemž skóre Metavira je odvozeno pouze z jedné oblasti. Tímto způsobem může skóre buď nadhodnotit nebo podceňovat množství přítomného zánětu nebo fibrózy.

Slovo z

Obecně je pochopení fáze fibrózy cenné pro vedení rozhodnutí o léčbě. Například hladina fibrózy může naznačovat pravděpodobnost odpovědi na léčbu (u pokročilejších případů bude obvykle mít horší odezvu na léčbu).

Navíc pokud fibróza postupuje pomalu, může být vhodnější počkat před zahájením léčby antivirovou terapií. Konečně, s využitím systému METAVIR mohou lékaři získat náhled a odhadnout, kdy se může rozvinout cirhóza.

V celosvětovém měřítku porovnávání skóre Metavira v různých regionech po celém světě umožňuje výzkumníkům lépe posoudit přírodní dějiny hepatitidy C.

> Zdroje