Použití kortikosteroidů pro kontrolu bolesti

Kortikosteroidy jsou třídou silných protizánětlivých léků, které lze použít k potlačení silného otoku a mohou kontrolovat určité typy bolesti. Jsou navrženy tak, aby působily jako steroidy, které se přirozeně vyskytují ve vašem těle. Kortikosteroidy fungují změnou imunitní odpovědi, kontrolou zánětu, který může způsobit bolest a snížit pohyb. Kortikosteroidy mohou být užívány ve formě pilulky, aplikovány lokálně na kůži nebo injikovány přímo do tkání.

Jak se kortikosteroidy používají

Kortikosteroidy mají tendenci být používány v krátkodobém horizontu, ačkoli jsou často používány lidmi, kteří mají chronické bolestivé stavy. Někteří lidé je užívají k chronickému otoku kloubů a šlach; avšak kortikosteroidy jsou častěji užívány k léčbě vzplanutí nebo epizod akutní bolesti spojené s dlouhodobými stavy. Mohou být použity k tomuto účelu u lidí, kteří mají následující stavy, aby se snížila bolest a zvýšila se mobilita kloubů a tkání:

Společné kortikosteroidy

Některé příklady kortikosteroidů, které mohou být použity pro kontrolu bolesti, zahrnují:

Potenciální vedlejší účinky na kortikosteroidy

Stejně jako jakékoli léky proti bolesti mají kortikosteroidy potenciální vedlejší účinky. Tyto zahrnují:

Pokud tyto příznaky nepřetrvávají nebo se neobtěžují, obvykle není nutné vyhledat lékařskou pomoc.

Vážné vedlejší účinky na kortikosteroidy

Některé vedlejší účinky kortikosteroidů vyžadují okamžitou lékařskou pomoc.

Pokud se během užívání kortikosteroidu vyskytne některý z následujících příznaků, okamžitě kontaktujte svého lékaře:

Zdroje:

DailyMed Aktuální lékařské informace, National Institutes of Health. Hydrokortizonová tableta. https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?id=8739

Medline Plus. Hydrokortizon Injekce. https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682871.html