Endogenní látka a vaše tělo

"Endogenní" znamená "pěstování nebo vznik v rámci organismu". Endogenní látka je tedy látka, která pochází z těla živého organismu.

Mnoho lidí používá endogenní k označení "uvnitř těla", nebo "způsobeno faktory v těle." Endogenní a endogenní látka jsou slova, která jsou v lékařské medicíně používána relativně často lékaři, ale nejsou běžně užívána osobami mimo lékařskou oblast.

Endogenní je opačný než exogenní, což znamená původ mimo živý organismus.

Příklady endogenních látek

Zde je několik příkladů endogenních látek (z nichž všechny, jak můžete říci podle jejich jména, pocházejí z těla):

Zdroje:

Chen YH a kol. Endogenní sirovodík u pacientů s CHOPN. Hruď. 2005 Nov; 128 (5): 3205-11.

Holden JE a kol. Endogenní opioidní systém a klinická léčba bolesti. Klinické problémy AACN. 2005 Jul-Sep; 16 (3): 291-301.

Nijs L et al. Dysfunkční endogenní analgezie během cvičení u pacientů s chronickou bolestí: cvičení nebo ne cvičení? Lékař bolesti. 2012 Jul; 15 (3 Suppl): ES205-13.