Znakový jazyk Vánoční písně a koledy

Jak podepíšeš "jídlo"?

Překlady amerického znakového jazyka ( ASL ) jsou k dispozici pro mnoho populárních vánočních písní. Níže je seznam zdrojů a vánočních koktejlů, které nabízejí. Někteří vám ukážou přesně, jak jsou značky vykonávány, zatímco jiné nabízejí lesk, což jsou překlady ASL ve slovech a znameních, ale ne skutečné podepisování.

Tyto klasiky budou vždy ve stylu.

Školy a církve, které slouží společnostem neslyšících , stejně jako slyšitelská komunita, mohou chtít přidat své podpisy na slavnostní oslavy. Dovolené programy můžete zpřístupnit více lidem při podpisu.

Podepsané vánoční zpěvní zdroje

Kromě těchto zdrojů můžete najít mnoho online videí ASL představení vánočních koled. Můžete je snadno vyhledávat na vašem oblíbeném video místě (například Youtube), abyste se inspirovali a bavili. Většina z nich by nebyla vhodná pro výukové situace.